bəbirlənmək

bəbirlənmək
f. Qabarmaq, kəkələnmək, cürətlənmək; hücum etməyə hazırlanmaq.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

 • birləşmiş — «Birləşmək»dən f. sif. Birləşmiş qüvvələr. Çayın birləşmiş iki qolu. Bir nöqtədə birləşmiş xətlər. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • Birl — Birl, v. t. & i. To revolve or cause to revolve; to spin. [Scot.] Sir W. Scott. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Birl — Birl, v. t. & i. [AS. byrlian. [root]92.] To pour (beer or wine); to ply with drink; to drink; to carouse. [Obs. or Dial.] Skelton. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • birl — birl; birl·er; …   English syllables

 • birləşdirilmə — «Birləşdirilmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • birləşdirilmək — «Birləşdirmək»dən məch …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • birləşdirmə — «Birləşdirmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • birl — [bʉrl] vt., vi. [earlier pirl, to spin, ? echoic, after WHIRL, PURL1] 1. Scot. to spin with a whirring sound ☆ 2. to revolve (a floating log) by treading …   English World dictionary

 • birl|ing — «BUR lihng», noun. 1. the act of spinning rapidly. 2. = logrolling (def. 2). (Cf. ↑logrolling) …   Useful english dictionary

 • birləşdirmək — f. 1. Yapışdırmaq, birbirinə calamaq, qovuşdurmaq, bir birinə bənd etmək. Elektrik məftillərini birləşdirmək. Sınmış hissələri lehimlə birləşdirmək. 2. Bir neçə, yaxud bir çox şeyi bir araya toplayıb bir tam halına salmaq. Müəssisələri… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • birləşmə — 1. «Birləşmək»dən f. is. 2. is. Təşkilat, ittifaq, cəmiyyət (müxtəlif müəssisə və idarələrin adı). 3. is. hərb. Ayrı ayrı hərbi hissələrdən və digər müstəqil qoşun vahidlərindən ibarət qrup. Tank birləşməsi. – Silahlı qüvvələrimizin bütün… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”